Denna sida är en del av informationsportalen om samer:

www.samer.se
TEST I SAMEKUNSKAP
Här kan du testa dina kunskaper om samer i 5 enkla frågor. Till varje fråga presenteras 3 olika svarsalternativ. Välj svarsalternativ genom att klicka på ditt svar och gå vidare till nästa fråga. Dina svar rättas automatiskt och du kan göra om testet hur många gånger som helst.

Det finns ungefär 30 olika frågor och vilka 5 just du får styrs av slumpen. Varje gång du gör om testet så slumpas nya frågor fram.

Svaren till alla frågorna finns på www.samer.se - leta bland de olika ämnesområdena eller använd sökfunktionen för att snabbt hitta det du letar efter.

LYCKA TILL!